Интервюта

Когато потребителят избере раздел Интервюта да се зарежда списък с проведените интервюта. При избор на интервю да се зарежда информация за него (цел и съдържание на интервюто, целева група, въпросите, включени в интервюто, обем на извадката и др.) Да има връзка към избрани аудио-записите от интервюто, качени предварително в YouTube…

Read More