януари 2021

Анкетно проучване на студенти Анкетно проучване, чиято цел е:  Да проучи отношението на студентите към театъра като медиаобразователно средство Профил на анкетираните: Анкетна карта Резултати Въпросникът съдържа 9 въпроса: 1. Посещавате ли театрални постановки?   фиг. 1 26, 57% проявяват траен интерес към театъра, а 8, 39% не го включват в културните…

Read More