Анкетно проучване на студенти Анкетно проучване, чиято цел е:  Да проучи отношението на студентите към театъра като медиаобразователно средство Профил на анкетираните: Анкетна карта Резултати Въпросникът съдържа 9 въпроса: 1. Посещавате ли театрални постановки?   фиг. 1 26, 57% проявяват траен интерес към театъра, а 8, 39% не го включват в културните…

Read More

Анкетно проучване   Анкетно проучване, чиято цел е:   Обем на извадката: 524 анкетирани Анкетна карта Резултати Около 20% (отговорите Интересно и ярко и задълбочено) – показват тотална вяра на медиите и информацията в тях и ги идеализират по отношение на начина на отразаяване на проблеми за семейството и брака. Това…

Read More

Анкетно проучване към родители Анкетно проучване, чиято цел е: да се проучи степента на удовлетвореност от функционирането и продуктите на медии и ИКТ Обем на извадката: 52-ма анкетирани Анкетна карта Резултати Масто и роля на СМК в живота на индивида В отговорите си 70% от респондентите признават значението на СМК за…

Read More

Творческа задача – работа с графичен редактор в 1 и 2 клас На учениците се дава изходен файл, в който има три елемента – кръг, правоъгълник и триъгълник. Децата трябва да използват тези елементи и да създадат свой графичен проект. Целта е да използват инструменти за рисуване със свободна ръка,…

Read More

Анкетно проучване на родители и ученици Развитието на информационната култура  у децата и подрастващите се счита за една от основните цели на съвременното образование. Успехът на нейното постигане в образователния процес определя дали човек е в състояние ефективно да взаимодейства със съвременното информационно пространство, което го прави необходим и подходящ…

Read More

Анкетно проучване на родители на деца в начална училищна възраст Анкетно проучване, чиято цел е да установи дали: съвременните деца прекаляват с употребата на информационни технологии; тази употреба е за сметка на други важни дейности, като например училищна подготовка, игра на открито и спорт; възрастните негодуват срещу този проблем; родителите и…

Read More

Творческа задача – работа с графичен редактор в 1 и 2 клас На учениците се дава изходен файл, в който има три елемента – кръг, правоъгълник и триъгълник. Децата трябва да използват тези елементи и да създадат свой графичен проект. Целта е да използват инструменти за рисуване със свободна ръка,…

Read More

Когато потребителят избере раздел Интервюта да се зарежда списък с проведените интервюта. При избор на интервю да се зарежда информация за него (цел и съдържание на интервюто, целева група, въпросите, включени в интервюто, обем на извадката и др.) Да има връзка към избрани аудио-записите от интервюто, качени предварително в YouTube…

Read More

Анкетно проучване на родители на деца в начална училищна възраст Анкетно проучване, чиято цел е да установи дали: съвременните деца прекаляват с употребата на информационни технологии; тази употреба е за сметка на други важни дейности, като например училищна подготовка, игра на открито и спорт; възрастните негодуват срещу този проблем; родителите и…

Read More