18.12.2020

Анкетно проучване   Анкетно проучване, чиято цел е:   Обем на извадката: 524 анкетирани Анкетна карта Резултати Около 20% (отговорите Интересно и ярко и задълбочено) – показват тотална вяра на медиите и информацията в тях и ги идеализират по отношение на начина на отразаяване на проблеми за семейството и брака. Това…

Read More

Анкетно проучване към родители Анкетно проучване, чиято цел е: да се проучи степента на удовлетвореност от функционирането и продуктите на медии и ИКТ Обем на извадката: 52-ма анкетирани Анкетна карта Резултати Масто и роля на СМК в живота на индивида В отговорите си 70% от респондентите признават значението на СМК за…

Read More