17.12.2020

Творческа задача – работа с графичен редактор в 1 и 2 клас На учениците се дава изходен файл, в който има три елемента – кръг, правоъгълник и триъгълник. Децата трябва да използват тези елементи и да създадат свой графичен проект. Целта е да използват инструменти за рисуване със свободна ръка,…

Read More

Анкетно проучване на родители и ученици Развитието на информационната култура  у децата и подрастващите се счита за една от основните цели на съвременното образование. Успехът на нейното постигане в образователния процес определя дали човек е в състояние ефективно да взаимодейства със съвременното информационно пространство, което го прави необходим и подходящ…

Read More

Анкетно проучване на родители на деца в начална училищна възраст Анкетно проучване, чиято цел е да установи дали: съвременните деца прекаляват с употребата на информационни технологии; тази употреба е за сметка на други важни дейности, като например училищна подготовка, игра на открито и спорт; възрастните негодуват срещу този проблем; родителите и…

Read More