05.09.2018

Творческа задача – работа с графичен редактор в 1 и 2 клас На учениците се дава изходен файл, в който има три елемента – кръг, правоъгълник и триъгълник. Децата трябва да използват тези елементи и да създадат свой графичен проект. Целта е да използват инструменти за рисуване със свободна ръка,…

Read More

Когато потребителят избере раздел Интервюта да се зарежда списък с проведените интервюта. При избор на интервю да се зарежда информация за него (цел и съдържание на интервюто, целева група, въпросите, включени в интервюто, обем на извадката и др.) Да има връзка към избрани аудио-записите от интервюто, качени предварително в YouTube…

Read More

Анкетно проучване на родители на деца в начална училищна възраст Анкетно проучване, чиято цел е да установи дали: съвременните деца прекаляват с употребата на информационни технологии; тази употреба е за сметка на други важни дейности, като например училищна подготовка, игра на открито и спорт; възрастните негодуват срещу този проблем; родителите и…

Read More