Работен пакет 4

Проучване на знанията на учителите по темата „медиа-образование“, както и нагласата им за използване на медиаобразование в практиката.

Проучване на знанията и отношенията на учениците към различните медийни източници на информация, начина, по който ги достъпват и използват, и доверието, което имат към получената информация от тях.

Проучване на възможностите за използване в педагогическата практика на кино-образование – изследване на студенти.

Проучване на възможностите за използване в педагогическата практика на радио-предавания – изследване на студенти.