Работен пакет 3

Проучване на дигиталната грамотност на родителите – самооценка на родители.

Проучване на четивната и функционална грамотност – изследване на родители.

Проучване на взаимовръзката между дигиталната грамотност и четенето – изследване на родители.

Проучване на дигиталната грамотност на родителите – самооценка на ученици.

Проучване на четивната и функционална грамотност – изследване на ученици.

Проучване на взаимовръзката между дигиталната грамотност и четенето – изследване на ученици.

Проучване на дигиталната грамотност на родителите – самооценка на учители.

Проучване на четивната и функционална грамотност – изследване на учители.

Проучване на взаимовръзката между дигиталната грамотност и четенето – изследване на учители.