Работен пакет 2

Проучване на въздействието на съвременните медии и ИКТ за формиране на образа (модела) и имиджа на съвременното българско семейство.