Изследване на уменията за работа с графичен редактор при работа по твроческа задача – 1-2 клас

Творческа задача – работа с графичен редактор в 1 и 2 клас

На учениците се дава изходен файл, в който има три елемента – кръг, правоъгълник и триъгълник.

Децата трябва да използват тези елементи и да създадат свой графичен проект. Целта е да използват инструменти за рисуване със свободна ръка, геометрични фигури и форми, запълване.

Резултати 1 клас

Резултати 2 клас