Анкетно проучване на родители на деца от 1–4 клас

Анкетно проучване на родители на деца в начална училищна възраст

Анкетно проучване, чиято цел е да установи дали:

  • съвременните деца прекаляват с употребата на информационни технологии;
  • тази употреба е за сметка на други важни дейности, като например училищна подготовка, игра на открито и спорт;
  • възрастните негодуват срещу този проблем;
  • родителите и учителите на децата са в състояние да се справят с него.

Обем на извадката: 151 родители

Анкетна карта

Резултати

Какви устройства имат децата у дома?

Всички анкетирани родители заявяват, че децата им имат достъп до дигитално устройство. Най-често дигиталните устройства са смарт-телефони, таблети и лаптопи. Чувствително по-малък е броят на децата, използващи настолни компютри. Много малка част имат плей-стейшън или специални електронни игри. Пренебрежимо малка част от децата има телефони с клавиши, без достъп до интернет. Трудно бихме могли да говорим за семейства без никакъв достъп до информационни технологии, което определя използването на технологии ежедневно. Ограничения е трудно да бъдат наложени.

 

Детето има ли почти неограничен достъп до Интернет?

Анкетираните са твърде категорични относно достъпа на децата им до Интернет. 67% от родителите заявяват, че децата им имат неограничен достъп до Интернет. Около 30% са на противоположното мнение. Около 3% уточняват, че позволяват контролиран достъп до Интернет – до 1 час на ден.

 

Смятате ли, че Вашето дете злоупотребява с информационни технологии, игри и Интернет?

Родителите не са единни по отношение на това дали децата злоупотребяват с употребата на дигитални устройства и достъпа до Интернет. Почти са равни привържениците на двете крайни мнения – да и не. Ако обединим отговорите можем да видим, че по 1/3 от родителите са на двете крайни мнения – едните считат, че децата злоупотребяват, а другите – че това не е вярно, а естествено за съвременното поколение. Останалата 1/3 се формира от родителите без мнение и тези, които считат, че не е злоупотреба, ако е с образователна цел.

Различията в мнението на респондентите идват да покажат, че те имат различни гледни точки. Съответно това ще се отрази на стила на тяхното родителство по отношение на Интернет. Невъзможно е да се предскаже как всеки родител ще реагира на прекаленото използване на Интернет от детето му, но се разбира, че мнението на родителя ще бъде основа за неговия контрол.

 

Колко често детето Ви използва дигитални устройства и Интернет?

Много тревожни са следните резултати: 13% – през цялото време вкъщи; 5% – всяка минута и 2,5% – през цялото време. Може би това е индикация, че има симптоми на киберпристрастяване и е необходима професионална намеса. В подобни изследвания този въпрос е много интересен, защото децата винаги отговарят не като своите родители и учители. Този факт помага на родителите и педагозите да разберат, че децата нямат реална оценка за престоя си онлайн. 38,00% от анкетираните отбелязват, че няколко часа всеки ден децата им използват цифрови устройства и Интернет. Този процент не е нисък, но приемаме, че тези часове включват не само игри, слушане на музика и забавление, но и учене.

 

За какво най-често детето Ви използва дигитални устройства и Интернет?

Респондентите посочват, че основната причина за използването на цифрови устройства е играта – 83%. Това е най-любимото и привлекателно за децата занимание онлайн. Добра новина е, че родителите виждат децата си да използват компютър за търсене на информация – 53% и подготовка за училище – 37%. Другите основни причини за използване на устройства и Интернет е търсенето на забавления, чатове, социални мрежи и сърфиране в Интернет.

 

Как се чувства детето Ви, когато не може да използва дигитални устройства и Интернет?

Респондентите твърдят, че има различни чувства, когато децата са офлайн. Преобладаваща част от тях са раздразнени в различна форма. Само около 1/3 не обръщат внимание, защото бързо преминават към други занимания. Някои деца се дразнят, ядосват се, нервни са, тъжни. Много малък процент, но доста показателен, показва, че за някои деца е невъзможно да стоят настрана от смарт-телефон, компютър, таблет. Това може да се определи като друг симптом на киберзависимостта, който родителите трябва да разгледат незабавно. Различните настроения на децата, повечето от които в тъмен цвят, са много важни, за да се покаже, че отнемането на устройството от дете не е решение на проблема. И накрая, понякога родителите стават нервни, тъй като децата им стават нервни и шумни и досадни, затова предпочитат да им върнат устройството.

 

С какво детето Ви най-често замества достъпа до дигитални устройства и Интернет?

Оказва се, че интернет дейностите могат да бъдат заменени с игри на открито или игри на закрито, както и четене на книги. Някои респонденти обаче посочват, че екранът се заменя с екран. 66% от децата гледат телевизия, когато са офлайн.

 

Как реагира детето Ви, когато му ограничите достъпа до устройство или го накарате да свърши първо някаква работа у дома?

Изглежда, че повечето деца слушат родителите си и изчакват търпеливо, когато възрастните ограничат достъпа до цифрови устройства и до Интернет. Те свършват работата у дома внимателно. Това обаче не е приложимо за всички. Някои респонденти споделят, че в подобна ситуация децата им много се ядосват, започват с преговори, плач, търсят подкрепа от някой друг (например баба или дядо).

 

Как реагирате Вие, когато детето Ви непрекъснато играе на смарт-телефона?

Родителите преобладаващо предпочитат други дейности, вместо децата да стоят непрекъснато пред екрана. Те признават, че правят забележки, притесняват се за здравето на децата, молят децата да спрат,  ядосват се. Пренебрежимо малък е процентът на родители, които са доволни или нямат нищо против това. Оправдание за това е, че сами те прекарват много време в Интернет. Тук следва да се обърне внимание на силата на личния пример на родителите у дома.

 

Случва ли се да отнемате телефона от детето насилствено или да използвате устройството за наказание/поощрение?

Съвременната педагогическа теория и практика отричат наказанието като възпитателен метод. Отнемането на мобилния телефон на дете от родител е повече демонстрация на безсилие, отколкото индикатор за контрол на властта и родителството. Почти половината от анкетираните казват, че много често вземат телефона насила, като използват действието като наказание. Въпросът е: адекватен ли е този метод, ако се използва толкова често без положителни резултати – 8% от анкетираните признават, че този метод изобщо не работи, няма ефект. Само 26% от родителите никога не използват дигиталните устройства като наказание. 5,00% от родителите категорично посочват, че не са в състояние да ограничат достъпа на детето до компютър и Интернет.

 

Как се чувства детето когато играе на дигитално устройство?

Децата се чувстват тъжни, когато са офлайн, но когато са онлайн, настроенията са доста различни. Харесват много, когато са във виртуална реалност и се чувстват доволни, щастливи, умни и т.н. Ясно е, че да си онлайн носи положителни емоции, а обратното – да останеш офлайн носи лоши емоции. Малка част от родителите считат, че при игра децата стават нервни и притеснени. Дигиталната активност влияе върху настроението на детето и неговия емоционален комфорт.

 

Какво предпочита детето Ви – да играе с телефона или да играе навън с приятели?

Мнението на родителите е, че децата предпочитат да играят с истински приятели – 60,9%; пред това да играете с виртуални приятели – 18,00%. Някои деца искат да правят и двете. Този резултат е много оптимистичен, защото показва, че приоритет на новото поколение е живото общуване. Резултатите могат да се използват за семейно планиране на дейности, което да включва повече спорт и други активности навън. Трябва да се обръща внимание на избягване на дейности навън, водещи до употреба на смартфони и „огънати глави“ и на детската площадка.

 

Кое е по-интересно за детето Ви?

Когато отговарят на въпроса „За детето по-интересно е да …“ родителите уточняват, че децата предпочитат да играят офлайн с истински приятели (84%). Само 13% смятат, че децата им предпочитат да общуват с Интернет приятели. 2,6% посочват отговора „И двете“. За общуването в Интернет родителският контрол е задължителен, тъй като могат да възникнат проблеми с безопасността на учениците. Говоренето за рискове и опасности в Интернет е добър подход за формиране на разбиране и позиции у детето.

 

Телефонът оправя ли настроението на детето Ви?

Един от най-изследваните симптоми на киберзависимостта е подобрението на настроението, когато получите достъп до ИКТ. Според 18% от родителите децата много често се променят – подобряват настроението си, когато започват да играят дигитално. За 65% това се случва понякога и 16% заявяват, че никога не се случва. Да бъдеш тъжен и да използваш Интернет като хапче за по-добро настроение не е добра рецепта. Това може да доведе до други зависимости в бъдеще.

 

Какво е мнението Ви за информационните технологии?

Относно ролята на информационните технологии за развитието и живота на децата им, 64% от анкетираните вярват, че тя е положителна. Други 15% родители посочват, че ИКТ нарушават образователния процес. Гледната точка на родителите по тази тема е много важна, защото те могат да видят най-отблизо ефекта на дигиталните технологии върху поведението и развитието на децата.